Wilio hoş geldiniz!

Wilio'yu kayıtlı olmayan bir müşteri olarak kullanıyorsunuz

Hizmet verene geç
Navigasyon
Hizmetler
Fiyat listesi
Wilio Hakkında
uygulamayı indirin
Nasıl Çalışır
Nasıl Geliştirebiliriz
Bize Ulaşın
Wilio Hakkında
oturum aç
Wilio hoş geldiniz!

Wilio'yu kayıtlı olmayan bir müşteri olarak kullanıyorsunuz

Hizmet verene geç
Navigasyon
Hizmetler
Fiyat listesi
Wilio Hakkında
uygulamayı indirin
Nasıl Çalışır
Nasıl Geliştirebiliriz
Bize Ulaşın
Wilio Hakkında
oturum aç

Proje Uygulaması

Uygun bir fiyata bölgenizden yetenekli uzmanları işe alın.

TEKLİF AL

1.500 profesyonel

1.077 tamamlanmış projeler

4.8 5 üzerinden uzmanlarımızın ortalama puanı

252 005 + uygulama indirmeleri

Proje Uygulaması

Proje Uygulaması kategorisinde bir hizmet uzmanı mı bulmanız gerekiyor? Uygun fiyatlarla kaliteli uzmanlar bulmanıza yardımcı olacağız. Sadece bir talep girin.

Ayrıca bakınız:Fiyat

1.500 profesyonel

1.077 tamamlanmış projeler

4.8 5 üzerinden uzmanlarımızın ortalama puanı

252 005 + uygulama indirmeleri

Kullanışlı bilgi

Ne bilmek istiyorsun

İnşaat proje yönetimi

Giriş

Proje yönetimi, her inşaat projesinin dayandığı temeldir. İnşaat proje yöneticisi, projede hareket edebilmek ve birçok ekiple işlevsel bağlantılar kurabilmek için çeşitli beceri ve yetkinlikler kazanmalıdır. İnşaat projeleri sürekli değişime ihtiyaç duyar ve bu anlamda proje yönetimi tüm sürecin istikrarının anahtarıdır. Bu yazımızda inşaat proje yönetimi ile ilgili temel kavram ve ilkeleri uygulamaya çalışacağız.

İnşaat proje yönetimi (CPM) ne anlama geliyor?

İnşaat projesi yönetim, projenin başlangıcından sonuna kadar yönlendirilmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesi olarak tanımlanabilir. İnşaat proje yönetiminin nihai hedefi, işlevsellik ve bütçe açısından uygulanabilir bir proje için müşterinin gereksinimlerinin tam olarak karşılanmasıdır. Ticari, konut, endüstriyel ve ağır inşaat projeleri gibi çok çeşitli inşaat projeleri vardır.

İnşaat proje yöneticisinin rolü İnşaat proje yöneticisi planlama, koordinasyon, bütçeleme ve projeleri başından sonuna kadar denetlemek. Kısacası, inşaat proje yöneticisi şunlarla ilgilenmelidir:

  • Bütçe yapın ve maliyet tahminlerini müzakere edin
  • Seyahat planlarınızı düzenleyin
  • En etkili inşaat yöntemini ve stratejisini seçin
  • İş veya bütçe konularında müşterilerle iletişimde kalın
  • Teknik ve sözleşmeyle ilgili ayrıntıları personel ve diğer profesyonellerle tartışın
  • Şantiye personeline dikkat edin İnşaat uzmanları ve inşaatlarla işbirliği yapın

Bazı durumlarda, proje hala geliştirme aşamasında olsa bile bu gerçekleşebilir. Seçim, farklı tedarikçilerle yapılan bir açık artırma sürecine dayanmaktadır. Bir tedarikçi seçmek için üç baskın yöntem vardır: düşük teklif seçimi, en iyi değer seçimi ve kalifikasyona dayalı seçim. Yükleniciler, teslim tarihleri, bütçe sorunları, kamu güvenliği, karar verme, kalite yönetimi, çalışma çizimleri, insan kaynakları ve matematik konularını ele alabilmelidir.

İnşaat proje yönetimi: Ana işlevler

İnşaat yönetimi genellikle bir dizi farklı işleve genişletilir. Bunlardan en önemlileri şu şekilde özetlenebilir:

1. Kapsamın tasarımı, zaman çizelgesi, bütçe, gerekli sonuçlara ilişkin karar ve proje katılımcılarının seçimi dahil olmak üzere projenin amaç ve planlarının belirtilmesi.

2. İnsan gücü ve gerekli ekipmanı alarak kaynak verimliliğini artırmak.

3. Süreç boyunca taahhüt, planlama, tahmin, tasarım ve inşaatın meşru koordinasyonu ve yönetimi yoluyla birçok işlemi gerçekleştirmek.

4. Herhangi bir uyuşmazlığı çözmek için temsilciler arasında güvenilir iletişimin etkin bir şekilde geliştirilmesi,
İnşaat proje yönetiminin temel ilkeleri İnşaat proje yönetiminin oldukça karmaşık bir alan olduğu bir sır değil. Ancak, alana yeni giren herkesin aklında tutması gereken birkaç temel ilke vardır.

Her şey proje sahibinin teklif istemek için yüklenicilerle iletişime geçmesiyle başlar. Projeyi uygulamakla ilgilenen inşaat yöneticileri daha sonra mal sahibine bir teklif sunacak. Teklif, proje sahibinin projeyi tamamlamak için teklif etmesi gereken para miktarının ayrıntılarını içerecektir. İki tür teklif vardır:

1. Açık teklif: Açık teklifler, ayrılmaz bir şekilde kamu projelerine bağlıdır. Bu, teklif veren her tedarikçinin kabul edildiği bir açık artırmadır. Açık bir teklif genellikle açıkça tanıtılır.

2. Kapalı teklif: Özel projeler kapalı tekliflere dayanmaktadır. Proje sahibi, belirli sayıda tedarikçiye ihale çağrısı gönderir.

İnşaat proje yönetimi: Belirli bir proje için tüm teklifleri aldıktan sonra, mal sahibi aşağıdaki üç yoldan biriyle bir müteahhit seçmeye devam eder:

1. Düşük teklif seçimi: Bu durumda asıl endişe fiyattır. İnşaat yönetim şirketleri, projenin tamamlanmasına açık olan en düşük teklifleri verir. Proje sahibi en düşük teklifi seçer ve onunla devam eder.

2. En iyi değeri seçmek: Bu süreç, nitelik ve fiyatı vurgular. Sahibi, kalite ve para açısından en cazip teklifi seçer.

3. Yeterliliğe dayalı seçim: Bu yöntem, bir inşaat yönetim şirketi seçiminde tek kriter olarak bir yeterlilik kullanıldığında proje organizasyonu alanları benimsenir.

Sözleşme türleri

İhalenin bitiminden sonra sözleşme türü üzerinde anlaşmak gerekir. Genellikle dört tür sözleşme vardır:

1. Götürü miktar: En popüler anlaşma türü. Mal sahibi ve yüklenici, tüm proje için sabit bir fiyat belirledi. Kanıtlasa bile fiyat aynı kalır projenin toplam maliyetinin kararlaştırılan miktardan düşük olması.

2. Birim fiyat: Nihai fiyatın önceden belirlenmesinde nesnel zorluklar varsa bu inşaat proje yönetimi tercih edilir. Proje sahibi, masrafları azaltmak için belirli bir birim fiyatı olan malzemeler sunar.

3. Maliyet artış ücreti: Fiyat artı maliyet sözleşmesi, tedarikçiler için en iyi anlaşma sözleşmesidir. Projenin toplam maliyetine ve yüklenici için kararlaştırılan sabit ücrete ek olarak, mal sahibi tamamlandığında diğer tüm öngörülemeyen masrafları ödemek zorundadır.

4. Garanti edilen maksimum fiyat: Son sözleşme türü öncekinden çok farklı değildir. Temel fark, bu durumda aşılamayan maksimum set fiyatıdır.

Proje yönetim süreçleri

İhale süreci bitti ve şimdi projede yer alan tüm kişilerin yer alma zamanı. Genel olarak, her projenin kendine has özelliklerinden bağımsız olarak standart bir yaşam döngüsü vardır. Bu yapı dört temel aşamada özetlenebilir:

1. Projenin lansmanı, İlk aşamada projenin amacı ve fizibilitesi belirlenecektir. Bu, projenin iyi bir fırsat olup olmadığını gösterebileceğinden, tüm süreçte çok önemli bir aşamadır. Gerekirse bir fizibilite çalışması yapılacak ve sonuçlarına göre önerilen bir çözüm veya plan çıkarılacaktır. Her şeye karar verildikten sonra bir proje başlangıç ​​belgesi (PID) oluşturulacaktır. Proje başlangıç ​​belgesi, inşaat planının temellerini sağlar ve proje yönetimindeki en önemli eserlerden biridir.

2. Planlama aşaması, Proje planlama aşamasında ekip yapılması gereken tüm işleri belirler. Neredeyse projenin sonuna kadar devam eden bir faaliyettir. Planlama aşamasında ana öncelik, proje için zaman, maliyet ve kaynakları planlamaktır. Bu gereksinimlere dayanarak ekip, takip edilmesi gereken bir strateji geliştirir. Buna kapsam yönetimi de denir. Hazırlanması gereken bir diğer önemli belge, gerekli tüm işleri daha küçük, daha işlevsel kategorilere ayıran bir kontrol listesi olan İş Döküm Yapısıdır (WBS). Bütçe, program ve iş tanımlandığı anda, proje neredeyse başlamaya hazır. Bu gerçekten önemli süreçte bir sonraki adım risk yönetimidir. Bu noktada ekip, projeye yönelik tüm potansiyel tehditleri incelemeli ve sağlam bir çözüm bulmalıdır. Son olarak, proje paydaşları arasında verimli bir bilgi akışını sağlamak için bir iletişim planı da gereklidir.

3.Uygulama aşamasında, bir inşaat proje yönetim planı devreye alınır. Bu aşama genellikle iki ana sürece ayrılır: uygulama ve izleme ve kontrol. Proje ekibi, gerekli görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Aynı zamanda, ilerleme izlenir ve buna göre değişiklikler yapılır. Aslında, proje yöneticisi zamanının çoğunu izleyerek geçirir ve aldığı bilgilere bağlı olarak görevleri yeniden yönlendirir ve proje üzerindeki kontrolü elinde tutar.

4. Son aşama (son tarih) Projenin son aşaması, resmi olarak tamamlanmasını temsil eder. Proje yöneticisi neyin iyi olduğunu değerlendirir ve olası başarısızlıklara atıfta bulunur. Sonunda ekip bir proje raporu hazırlar, nihai bütçeyi hesaplar ve yarım kalan tüm görevler hakkında bilgi sunar. Olası arızaların analizi ile birleştirilmiş proje raporu, gelecekteki inşaat projeleri için değerli bir geri bildirim olacaktır.

Proje planlaması

Güvenilir planlama, inşaat proje sırasında oluşabilecek birçok riski ortadan kaldırabilir. Planlamanın temel amacı, proje içindeki malzeme ve kaynakların tahsisini iyileştirmektir. Bu şekilde olası gecikmeler önlenebilir ve çeşitli taraflar arasında daha iyi iletişim sağlanabilir. Bir proje yöneticisinin seçebileceği bir dizi farklı planlama tekniği vardır:

1. Gantt şeması: Bu, şüphesiz bir proje ekibinin sahip olabileceği en pratik sistemlerden biridir. Gantt şeması size inşaat projesine genel bir bakış sunabilir ve burada kalan veya zamanında tamamlanacak görevler hakkında sizi bilgilendirebilir.

2. Denge planlaması: Denge tekniği, tekrarlayan işler için son derece faydalı bir yöntemdir. Son teslim tarihlerini karşılama ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis etme konusunda kayda değer bir yardım sağlayabilir.

3. Kritik yol yöntemi: En popüler planlama araçlarından biridir ve kaynakların sistematik tahsisinde ve zaman çizelgelerinin doğru hesaplanmasında çok yardımcı olur. Kısacası, kritik yol yöntemi, inşaat projenizin daha erken veya en azından zamanında tamamlanmasına katkıda bulunabilir.

4. Q-Scheduling: Bu inşaat planlama yöntemi, proje yöneticilerinin çok sayıda ve bazen birbiriyle çelişen görevleri doğru sırada bir araya getirmesine izin verdiği için son zamanlarda giderek daha popüler hale geldi.

İnşaat alanında bütçe proje yönetimi

Bütçenin tanımlanması, bir inşaat projesi tasarlanırken dikkate alınması gereken en temel parametrelerden biridir. Maliyetleri tahmin etmek çok zor bir görev olabilir, ancak doğru yapılırsa başarının anahtarlarından biri olabilir. Genellikle bir proje yöneticisinin akılda tutması gereken dört temel parametre vardır:

1. Proje analizi: İlk önlem benimsenmesi gereken, hazırlık aşamasındaki projenin çeşitli amaçlarını ve sınırlamalarını netleştirmektir. Bunu yaptığınızda, neyi başarmak istediğiniz ve tam olarak kime ulaşmanız gerektiği konusunda daha iyi bir fikre sahip olabilirsiniz.

2. Bütçe Tahmini: Projenizin tüm önceliklerini düzenledikten sonra, bütçenizi sabit bir zaman çizelgesine göre düzenlemenin zamanı geldi. Şimdi, bütçe oluşturma ile ilgilenen müteahhitlerden teklif istemek için iyi bir zaman.

3. Maliyet takibi: İnşaat projesi devreye alınır alınmaz proje maliyetlerinin takibine başlanması gerekmektedir. Bunu ne kadar erken yapmaya başlarsanız o kadar iyidir, çünkü çok geç olmadan kaynakların olası kötüye kullanımını tespit etmenize olanak tanır.

4. Muhasebe: Son derece yetkin bir muhasebe departmanı esastır. Proje ekibi ile işbirliği içinde, tüm mali anlaşmaların programa uygun olarak tutulmasından sorumlu olacaklardır.

İnşaat projesinin yasal yönü

İnşaat projesi birçok farklı projeden oluşmaktadır. Hiçbir proje yöneticisinin gözden kaçırmaması gereken en önemli şeylerden biri yasal parametreleriyle ilgilidir. İyi hazırlanmış bir inşaat proje yöneticisi, olası hukuki ihtilaflara veya doğabilecek risklere her zaman cevap verebilmelidir. Bu sayede tüm proje güvence altına alınmış ve sağlam temeller üzerine inşa edilmiştir. Genel olarak, beş ana alanın dikkate alınması gerekir:

1. Taraflar: Bu kategori, inşaat projesinde yer alan herkes için geçerlidir (yükleniciler, danışmanlar, alt yükleniciler, alıcılar vb.)

2. Sözleşmeler: İnşaat projeleri için belirli sabit sözleşme biçimleri olmasına rağmen, yasal tavsiyenin gereğinden fazla olması için sözleşmelerde genellikle değişiklik yapılması gerekir.

3. Mevzuat ve düzenlemeler: İyi bir hukuk ekibi, tüm farklı yasa ve düzenlemelere gerektiği gibi uyulmasını sağlayabilir.

4. Tedarik: Tedarik süreci, bir inşaat projesi için ihtiyaç duyulan tüm farklı malzeme ve hizmetlerin satın alınmasını içerir. Bu nedenle, tüm projenin yasal bir bakış açısıyla sıkı bir şekilde düzenlenmesi esastır.

5. Sigorta: Şantiyede birçok fiziksel tehlikenin olduğu bir sır değil. Bu nedenle proje yöneticisi bilgilendirilmeli ve sigorta sözleşmeleriyle ilgili tüm küçük ayrıntılarla ilgilenmelidir.

Sonuç

Bir inşaat projesini bir araya getirmek gerçekten zahmetli bir iştir. Kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi gereken sayısız parametre ve öğe vardır.