Wilio hoş geldiniz!

Wilio'yu kayıtlı olmayan bir müşteri olarak kullanıyorsunuz

Hizmet verene geç
Navigasyon
Hizmetler
Fiyat listesi
Wilio Hakkında
uygulamayı indirin
Nasıl Çalışır
Nasıl Geliştirebiliriz
Bize Ulaşın
Wilio Hakkında
oturum aç
Wilio hoş geldiniz!

Wilio'yu kayıtlı olmayan bir müşteri olarak kullanıyorsunuz

Hizmet verene geç
Navigasyon
Hizmetler
Fiyat listesi
Wilio Hakkında
uygulamayı indirin
Nasıl Çalışır
Nasıl Geliştirebiliriz
Bize Ulaşın
Wilio Hakkında
oturum aç

Kamu Hizmetleri ve Altyapı İnşaatı

Uygun bir fiyata bölgenizden yetenekli uzmanları işe alın.

TEKLİF AL

341 profesyonel

1.080 tamamlanmış projeler

4.8 5 üzerinden uzmanlarımızın ortalama puanı

252 005 + uygulama indirmeleri

Kamu Hizmetleri ve Altyapı İnşaatı

Kamu Hizmetleri ve Altyapı İnşaatı kategorisinde bir hizmet uzmanı mı bulmanız gerekiyor? Uygun fiyatlarla kaliteli uzmanlar bulmanıza yardımcı olacağız. Sadece bir talep girin.

Ayrıca bakınız:Fiyat

341 profesyonel

1.080 tamamlanmış projeler

4.8 5 üzerinden uzmanlarımızın ortalama puanı

252 005 + uygulama indirmeleri

Kullanışlı bilgi

Ne bilmek istiyorsun

Mühendislik işleri

Bina, zemine sıkıca bağlı olan yapı ürünlerinden inşaat işleri ile inşa edilen bir yapıdır. Zemine sağlam bir bağlantı, güçlü bir temel bağlantısı, binanın kazık veya diğer ankrajlarla sabitlenmesi veya hatta binanın bölgenin ağlarına veya teknik ekipmanına bağlanması anlamına gelir. Son olarak, bunlar aynı zamanda yeraltında inşa edilmiş binalardır.

Yukarıda bahsedildiği gibi yapılar, bina inşaatı ve inşaat mühendisliği olmak üzere iki temel büyük gruba ayrılır.

Binalar , yeraltı boşlukları da dahil olmak üzere çatılı binalardır. Bunlar insanların, hayvanların veya eşyaların korunması için tasarlanmıştır. Duvarları olmak zorunda değiller, ama bir çatıları olmalı. Binanın kullanım amacına bağlı olarak, bunlar konut veya konut dışı binalara ayrılabilir. Bir sonraki bölümde, bu inşaat grubuyla ilgilenmeyeceğiz, ancak ikinci büyük inşaat grubu olan mühendislik işlerine odaklanacağız.

Kamu hizmetleri açısından mevzuatın ortak özellikleridir. Bu özelliklerden biri, ilgili bina grubunun: Yol Yasası, Demiryolları Yasası, Telekomünikasyon Yasası, Maden Yasası vb. gibi özel yasal düzenlemelerde belirtilen koşullara sahip olmasıdır.

Kamu işlerinin ilk grubu, otoyolların, yolların, kaldırımların, setlerin veya üstü açık otoparkların yapımıdır.

Bu, dünya yüzeyindeki ulaşım koridorlarının inşaatıdır. Özellikle çevre koruma ile ilgili olarak, sitenin doğal olanaklarına göre trafik yükünün yoğunluğuna göre daha da bölünmüştür. Bu inşaat mühendisliği grubunda, Karayolları müdürlüğü, Çevre ve şehircilik bakanlığı, şehirler ve belediyeler arasında karayolu ağının inşası ve yönetilmesi için bölünmüş bir sorumluluk olduğunu bizim koşullarımızda bilmek gerekir. Karayolu ağının önemi ve yetersizliği, bölgenin kalkınmasını sadece ekonomik açıdan değil temelde etkiler. Bu mühendislik yapılarını inşa ederken, her zaman büyük yatırımlar, arazi kullanımı, nispeten uzun inşaat süresi ve aynı zamanda bölgedeki yaşam konforuna kalıcı bir müdahale gerektirir, bu nedenle çoğunlukla artan gürültünün etkisini azaltmak için çeşitli ek önlemler kullanılır. Örneğin, gürültü duvarları veya yeşil köprüler, hayvanların sık kullanılan otoyollardan ve yollardan güvenle geçebileceği bir ortam yaratırlar. Bir yol veya otoyol inşaatı bölgede büyük bir müdahaledir ve bu nedenle, artan kaynaklara rağmen, tüm olumsuz müdahalelerin sadece insan yaşamında değil, aynı zamanda fauna ve flora yaşamında da dikkate alınması tamamen normal olmalıdır.

İkinci grup kamu işleri, demiryolu inşaatı ve teleferik inşaatıdır

Bu yapılar arazi kullanım planlaması ve izin süreci açısından zorludur ve yeni güzergahlar inşa etmek açısından da oldukça pahalıdır. Ulusötesi öneme sahip mevcut bir zorluk, yüksek hızlı demiryolu koridorları inşa etme ihtiyacıdır. Bu alan aynı zamanda tramvay hatlarının yapımını ve modernizasyonunu da içermektedir. Bu alanda daha iyi bir inşaat mühendisliği hayal gücü için, bazı referans inşaat türlerini listeleyeceğim, demiryolu makasları, makas kolları, alt yapı ve üst yapı inşaatı, demiryolu bordaları ve demiryolu geçitlerinin yapımı ve onarımı gibi. Bu inşaat mühendisliği yapıları grubuna da ait olan teleferikler, destekleyici veya çekiş elemanının bir halat olduğu, sürekli veya döngüsel bir yapıya sahip taşıma araçlarıdır. Ülkemizde teleferik, dağ tatil yerlerinde çok kullanılmaktadır. Yönlü rehberlik sağlamak için bir seyahat yolu gereklidir. Bu, çekilen aracın nereye hareket edeceğini belirler. Anayola göre, asma teleferikleri biliyoruz. Teleferiğin taşıyıcı halatı iki istasyon arasında yönlendirilir ve alanın rölyefine göre çeşitli aletlerle desteklenir. Vadi istasyonundan üst istasyona malzeme veya insan taşınmasını sağlayan araçlar çeşitli şekillerde destek ipine asılır. Sarkan teleferikler, örneğin, hat boyunca hareket eden bir fünikülerdir. En yaygın askısız teleferik, çeşitli kayak merkezlerimizdeki iyi bilinen uludağ teleferiğidir.

Üçüncü grup kamu işleri, pistlerin ve ilgili roller coaster'ların inşaatıdır

Bunlar, uçakların uçuşlarını, inişlerini, yuvarlanmalarını, korunmasını ve işlenmesini sağlayan nesne ve ekipman setlerinin inşa edildiği uygun şekilde inşa edilmiş ve teknik olarak değiştirilmiş alanlardır. Bunlar, uçak, ticari ve depolama alanlarındaki mekanik çalışma alanlarının yanı sıra yolcu ve kargo elleçleme alanları ile uygun şekilde tamamlanmaktadır. Havaalanı sistemi bir veya daha fazla pistten oluşabilir. Pist sistemi, ilgili havalimanının kapasitesini etkiler. Pist uzunluğu, bir havalimanına inebilecek veya havalimanından kalkabilecek uçak türlerinin aralığını belirler. Taksi yolu sistemi ise, uçağın apron ile kalkış ve iniş alanı arasında hareket ettiği süreyi etkiler.

Dördüncü grup kamu işleri arasında köprüler, üst geçitler, tüneller, ve alt geçitler bulunur

Köprü nesnesi, yapay veya doğal bir engeli köprüleyerek aştığı yerde toprak gövdesini değiştiren bir yolun parçasıdır. Köprü çeşitlerine göre köprüler, menfezler ve yaya köprüleri olarak ikiye ayırabiliriz. Köprü ile bir köprü nesnesini kastediyoruz, iki metreden uzun olan ve trafik güzergahlarının, boru hatlarının uygulanması veya inşaat ve montaj amaçlı kullanılır. Köprü nesnesi iki metreden kısa ise buna menfez diyoruz. Yaya köprüsü ise yalnızca yayalar için veya köprülerin yakınında bir inceleme veya servis yolu olarak hizmet eder. Köprülerin çok kapsamlı ve detaylı konusunun bir özelliğinden daha bahsedeceğim, yani inşaat mühendisliği olarak tüm köprülerin en azından temel teknik içeriği. Görevleri, kendi ağırlıklarını ve ayrıca herhangi bir köprüye etki edebilecek statik veya dinamik yükü aktarmaktır. Temel sadeleştirme ile her köprünün sahip olduğu özellikler:
- Sadece kendi ağırlığını değil, aynı zamanda sözde etkileri de taşıyan köprü üst yapısı.
-Taşıyıcı yapıya doğrudan temas ettiği araçların kazara yüklenmesi.
- Taşıyıcı yapı da kendi ağırlığını ve köprü üst yapısının yükünü altyapıya aktarır.
- Alt yapı, yükü tüm köprüden temel toprağına aktarır.

Kamu işlerinin beşinci grubu

limanlar, seyir kanalları, su yolları, barajlar ve bentlerin modifikasyonları ile sulama ve ıslah yapılarını içerir. Bu tür inşaat mühendisliği, mülke kazara veya sistematik olarak zarar gelmesini önlemek, ülkeyi güvenli ve verimli bir şekilde yönetmek ve ülkede su tutulması için koşullar yaratmak için doğadaki hidrolojik koşulları düzenlemeyi veya etkilemeyi amaçlayan inşaat işlerinin yapımını içerir ve böylece onun daha verimli kullanımını sağlar. Bu tür mühendislik işlerinin tüm müdahaleleri, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamalıdır, ama aynı zamanda örneğin yenilenebilir doğal kaynaklardan enerji üretimini sağlamak.

Kamu işlerinin altıncı grubu

Uzun mesafeli ve yerel gaz, su, elektrik, iletişim ağları, direklerin yapımını içerir. Onlar için atık su arıtma tesisleri ve dönüşüm istasyonları mevcuttur. Bu grupla ilgili olarak, daha kesin bir tespit için bu tür mühendislik yapılarını uzun mesafeli boru hattı, telekomünikasyon ve elektrik dağıtımı ve yerel boru hattı ve kablo dağıtımına ayırabileceğimizi belirtmekte fayda var. İnşaatın yasal ve teknik koşullarında ve bunun sonucunda ortaya çıkan karmaşıklıkta, hem inşaatların planlanmasında hem de uygulanmasında temel bir fark vardır.

Yedinci kamu işleri grubu

Maden inşaatları ve maden tesislerinin inşaatlarıdır. Bu işlerin inşaatı sıkı bir şekilde düzenlenir. Çevre üzerindeki etkileri büyüktür. Bu nedenle, yetkilendirmeleri çok aşamalı ve çok zaman alıcıdır. Türkiyede çok önemli yerlerimiz mevcuttur. Burada sadece maden yapılarının yapımındaki güncel faaliyetlerle değil, aynı zamanda tematik müzelerdeki tarihleriyle de tanışmak mümkündür. Yaklaşık olarak, enerji tesislerinin inşasının şu anda verimliliklerini artırmaya yönelik olduğunu, böylece fazla ısıdan elektrik üretildiğini ve elektrik şebekesine verildiğini belirtmek isteriz. Benzer bir ilke Türkiyede bir kaç atık yakma tesisi için geçerlidir; burada atıkların belirli koşullar altında yakılması ve sıkı kontrol, ısı ve elektrik üretir ve böylece atıkların düzenli olarak doldurulmasını önler.

Sekizinci kamu işleri grubu

Nükleer atık arıtma ve depolama tesislerini içerir. Bunlar, inşaatı sadece devlet yetkilileri tarafından değil, aynı zamanda uluslararası kuruluşlar tarafından da kontrol edilen ve izlenen çok özel yapılardır. Bunun nedeni, olası arızaların ve kazaların ulusal sınırları aşan sonuçlara yol açabilmesidir. Böyle bir yapının tüm yaşam döngüsü yakından izlenir ve halihazırda temel önlemlere uyulmaması yaptırıma tabi tutulur.

Kullanışlı bilgi

Bilmen gereken

İnşaat mühendisliği uzmanı mı arıyorsunuz? Wilio yardım etmek için burada! Yerel ve özel amaçlı karayolları, demiryolları, teleferikler, gaz boru hatlarının tasarımı ve uygulanmasında kalifiye profesyoneller bulma konusunda uzmanlaşmış bir kuruluşuz. Ulaştırma iletişiminin fiyatı genellikle hizmet yelpazesine bağlıdır. Hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinin: bu kategorideki profesyonellerimizden biri tarafından yapılan danışmalar, projeye dahil edilen değişiklikler ve nakliye maliyetleridir.